MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Databaser A-Ö

Sök efter databas:
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
[Visa alla]
Välj ämne:

LibSearch = Hela eller stora delar av databasen kan sökas i Libsearch

NamnÄmnesord
3D Head & Neck Anatomy for Dentistry (Primal Pictures Dentistry)Medicin /
Anatomiska bilder
ABI/INFORM GlobalSökbar i LibSearchEkonomi /
Tidskriftsartiklar
Academic Search EliteSökbar i LibSearchAllmän /
Tidskriftsartiklar
Access World NewsAllmän /
Tidskrifts- och tidningsartiklar
ACM Digital librarySökbar i LibSearchDatavetenskap /
Tidskriftsartiklar
AIP ScitationSökbar i LibSearchFysik /
Tidskriftsartiklar
American Chemical Society, ACSSökbar i LibSearchKemi /
Tidskriftsartiklar
Annual ReviewsSökbar i LibSearchAllmän /
Ämnesöversikter
Applied Social Sciences Index and Abstracts, ASSIASökbar i LibSearchSamhällsvetenskap /
Tidskriftsartiklar
ArtikelsökAllmän /
Tidskrifts- och tidningsartiklar
Arts & Humanities Citation Index/Web of ScienceSökbar i LibSearchKonst och humaniora /
Tidskriftsartiklar
ASM HandbooksTeknik /
E-böcker
BMJ JournalsSökbar i LibSearchMedicin /
Tidskriftsartiklar
Brill Online Books and JournalsSökbar i LibSearchHumaniora /
Tidskriftsartiklar
Britannica Image QuestAllmän /
Ljud, film och bild
Britannica onlineSökbar i LibSearchAllmän /
Uppslagsverk och ordböcker
ByggdokByggteknik /
Digitaliserade dokument
Byggforskningsrådets (BFR) skrifter 1942-2000Byggteknik /
Digitaliserade dokument
ByggtermbankenByggteknik /
Uppslagsverk och ordböcker
Byggtjänst - se Svensk Byggtjänst /
Cambridge CoreSökbar i LibSearchAllmän /
Tidskriftsartiklar och e-böcker
Choice ReviewsSökbar i LibSearchAllmän /
Bokrecensioner
CINAHLSökbar i LibSearchOmvårdnad /
Tidskriftsartiklar
CitationLinker SFXAllmän /
Tidskriftsartiklar och e-böcker
Cochrane LibrarySökbar i LibSearchMedicin /
Tidskriftsartiklar
Conference Proceedings Citation Index – ScienceSökbar i LibSearchMedicin och naturvetenskap /
Konferensbidrag
Conference Proceedings Citation Index - Social Science & HumanitiesSamhällsvetenskap /
Konferensbidrag
Data Citation IndexAllmän /
Dataarkiv
Dawsonera (off campus access)Sökbar i LibSearchAllmän /
E-böcker
Dawsonera (on campus access)Sökbar i LibSearchAllmän /
E-böcker
Directory of Open Access Journals, DOAJSökbar i LibSearchAllmän /
Tidskrifter
DOI - resolverAllmän /
Sök artiklar på DOI-nummer
Ebook CentralSökbar i LibSearchAllmän /
E-böcker
eBook Collection EBSCOSökbar i LibSearchSamhällsvetenskap /
E-böcker
Ebrary Nordic CollectionSökbar i LibSearchAllmän /
E-böcker
EBSCO DatabaserSökbar i LibSearchAllmän /
Tidskriftsartiklar
EBSCO eBook Academic Collection Sökbar i LibSearchAllmän /
E-böcker
Education Research Complete, ERCSökbar i LibSearchPedagogik /
Tidskriftsartiklar
Emerging Sources Citation Index/Web of ScienceAllmän /
Tidskrifters prestationsmått
EndNote Webb BasicAllmän /
Referenshanteringsprogram
ERIC via EBSCOSökbar i LibSearchPedagogik /
Tidskriftsartiklar
ERIC via ProQuestSökbar i LibSearchPedagogik /
Tidskriftsartiklar
Essential Science IndicatorsSökbar i LibSearchMedicin och naturvetenskap /
Tidskrifters prestationsmått
EU-rättJuridik /
Fakta och lagstiftning
Folke BernadottesamlingarnaHistoria /
Digitaliserade dokument
Gale Virtual Reference LibraryAllmän /
Uppslagsverk och ordböcker
Geodata för forskning, utbildning och kulturverksamhetGeografi /
Geografisk data
GlobalGrant Allmän /
Stipendier
Google ScholarAllmän /
Webbsidor och artiklar
GreenFILESökbar i LibSearchMiljö /
Böcker och tidskriftsartiklar
Historisches Wörterbuch der Rhetorik Online Humaniora /
Uppslagsverk och ordböcker
Historiska KartorGeografi /
Kartor
IdunnSökbar i LibSearchAllmän /
Tidskrifter
IEEE Xplore / IEEE/IET Electronic Library (IEL)Sökbar i LibSearchDatavetenskap /
Tidskriftsartiklar, konferensbidrag och standards
Informa Healthcare JournalsSökbar i LibSearchMedicin /
Tidskriftsartiklar
International Encyclopedia of Social & Behavioral Sciences 2nd edSamhällsvetenskap /
Uppslagsverk och ordböcker
Izvestiia (2017-, subscription (Eastview)Allmän /
Tidningsartiklar
Izvestiia Digital Archive (1917-2016) (Eastview)Allmän /
Tidningsartiklar
Journal Citation ReportsAllmän /
Tidskrifters prestationsmått
Journals A-ZAllmän /
Tidskrifter
JP ArbetsrättsnetJuridik /
Fakta och lagstiftning
JP FörvaltningsnetJuridik /
Fakta och lagstiftning
JP MigrationsnetJuridik /
Fakta och lagstiftning
JP Sjukvårdsnet Juridik /
Fakta och lagstiftning
JP SkolnetJuridik /
Fakta och lagstiftning
JP Socialnet Juridik /
Fakta och lagstiftning
JSTORSökbar i LibSearchAllmän /
Tidskriftsartiklar och e-böcker
KargerMedicin /
E-böcker
Karnov JuridikJuridik /
Fakta och lagstiftning
Kemiska ämnen 2005:2 Kemi /
Uppslagsverk och ordböcker
KLARA Kemi /
Uppslagsverk och ordböcker
Kompass EasybusinessEkonomi /
Uppslagsverk och ordböcker
LagbokenJuridik /
E-böcker
LagrummetJuridik /
Fakta och lagstiftning
LandguidenGeografi /
Uppslagsverk och ordböcker
Lecture Notes in Computer ScienceDatavetenskap /
LEXINAllmän /
Uppslagsverk och ordböcker
Library and Information Science Abstracts, LISA Sökbar i LibSearchBiblioteks- och informationsvetenskap /
Tidskriftsartiklar
Library, Information Science & Technology Abstracts, LISTASökbar i LibSearchBiblioteks- och informationsvetenskap /
Tidskriftsartiklar
LIBRISAllmän /
Bibliotekskatalog
LibsearchSökbar i LibSearchAllmän /
Böcker och tidskriftsartiklar
Linguistics and Language Behavior Abstracts, LLBASökbar i LibSearchSpråkvetenskap /
Tidskriftsartiklar
Läroplaner från Skolverket (äldre digitaliserade läroplaner)Pedagogik /
Digitaliserade dokument
Läroplaner från Skolverket (nu gällande)Pedagogik /
Malmö högskolas bibliotekskatalog / Malmö University Library CatalogueSökbar i LibSearchAllmän /
Bibliotekskatalog
Mathematics Education Database, MathEducMatematik /
Tidskriftsartiklar
MathSciNetSökbar i LibSearchMatematik /
Tidskriftsartiklar
MathSciNet via EBSCOSökbar i LibSearchMatematik /
Tidskriftsartiklar
Mediearkivet - se Retriever MediearkivetAllmän /
Tidskrifts- och tidningsartiklar
MedlineSökbar i LibSearchMedicin /
Tidskriftsartiklar
MiljöbokhyllanMiljö /
Fakta och lagstiftning
MLA International BibliographySökbar i LibSearchLitteraturvetenskap /
Tidskriftsartiklar
MUEP, Malmo University Electronic PublishingAllmän /
Forskningspublikationer och studentuppsatser
National Criminal Justice Reference Service, NCJRSSociologi /
Tidskriftsartiklar
NationalencyklopedinAllmän /
Uppslagsverk och ordböcker
NatureSökbar i LibSearchMedicin /
Tidskriftsartiklar
NE Skola (app för iphone eller android)Pedagogik /
NE TemaPedagogik /
Ämnesöversikter
NE:s ordböckerAllmän /
Uppslagsverk och ordböcker
Nordic Base of Early Childhood Education and Care, NB-ECECPedagogik /
Forskningspublikationer
Oxford Academic – JournalsSökbar i LibSearchAllmän /
Tidskriftsartiklar
Oxford English DictionaryAllmän /
Uppslagsverk och ordböcker
Oxford Reference OnlineSökbar i LibSearchAllmän /
Uppslagsverk och ordböcker
Oxford Scholarship OnlineSökbar i LibSearchSamhällsvetenskap /
E-böcker
PAISSökbar i LibSearchSamhällsvetenskap /
Tidskriftsartiklar
Primal pictures Dentistry, se 3D Head & Neck Anatomy for Dentistry Medicin /
Anatomiska bilder
Project MUSESökbar i LibSearchAllmän /
Tidskriftsartiklar
ProQuestAllmän /
Tidskriftsartiklar
ProQuest Dissertations & ThesesAllmän /
Avhandlingar
PsycARTICLESSökbar i LibSearchMedicin /
Tidskriftsartiklar
PsycINFO Psykologi /
Tidskriftsartiklar
PubMedSökbar i LibSearchMedicin /
Tidskriftsartiklar
re3data.orgAllmän /
Dataarkiv
Refworks (legacy)Allmän /
Referenshanteringsprogram
Refworks (new)Allmän /
Referenshanteringsprogram
Research CatalogueKonst och humaniora /
Konstnärlig forskning
Retriever Business Ekonomi /
Bolagsinformation
Retriever MediearkivetAllmän /
Tidskrifts- och tidningsartiklar
Riksarkivets digitala arkiv, register och databaserHistoria /
Digitaliserade dokument
Routledge Handbooks OnlineSökbar i LibSearchAllmän /
E-böcker
SAGE JournalsSökbar i LibSearchAllmän /
Tidskriftsartiklar
SAGE KnowledgeSökbar i LibSearchSamhällsvetenskap /
Uppslagsverk och ordböcker
Sage Research Methods CasesSökbar i LibSearchAllmän /
Tidskriftsartiklar och e-böcker
Sage Research Methods DatasetsAllmän /
Sage Research Methods VideoAllmän /
Sage Research Methods, SRMOSökbar i LibSearchAllmän /
Tidskriftsartiklar och e-böcker
Science Citation Index/Web of ScienceSökbar i LibSearchMedicin och naturvetenskap /
Tidskriftsartiklar
Science Direct (Elsevier)Sökbar i LibSearchAllmän /
Tidskriftsartiklar
SciFinderKemi /
Ämnesöversikter
Scimago Journal & Country RankAllmän /
Tidskrifters prestationsmått
ScopusSökbar i LibSearchAllmän /
Tidskriftsartiklar
SHERPA/RoMEOAllmän /
Förlagspolicies
Social Science Citation Index/Web of ScienceSökbar i LibSearchSamhällsvetenskap /
Tidskriftsartiklar
Social Services Abstracts – se Sociological Abstracts /
Sociological AbstractsSökbar i LibSearchSociologi /
Tidskriftsartiklar
SOU - Statens Offentliga Utredningar 1922-1998 för fulltextsök se "i"Sökbar i LibSearchAllmän /
Digitaliserade dokument
SOU - Statens Offentliga Utredningar 1999 - Sökbar i LibSearchAllmän /
Digitaliserade dokument
SPORTDiscusSökbar i LibSearchIdrottsvetenskap /
Tidskriftsartiklar
SpringerLinkSökbar i LibSearchAllmän /
Tidskriftsartiklar och e-böcker
Standarder - SIS - E-navAllmän /
Standard
Svemed+Sökbar i LibSearchMedicin /
Tidskriftsartiklar
Svensk Byggtjänst (OBS! kräver inloggning klicka på "i" för info)Byggteknik /
Handböcker, artiklar och lagstiftning
Svensk mediedatabasAllmän /
Ljud, film och bild
Svensk Nationell Datatjänst, SNDAllmän /
Dataarkiv
Svenska Akademins ordböckerAllmän /
Uppslagsverk och ordböcker
SwePubSökbar i LibSearchAllmän /
Forskningspublikationer
Taylor & Francis OnlineSökbar i LibSearchAllmän /
Tidskriftsartiklar
Thieme e-book LibraryMedicin /
E-böcker
Tidskrifter A-ÖAllmän /
Tidskrifter
UlrichswebAllmän /
Tidskrifter
UppsökAllmän /
Uppsatser och examensarbete
UR accessAllmän /
Ljud, film och bild
Web of ScienceSökbar i LibSearchAllmän /
Tidskriftsartiklar
Wiley Online LibrarySökbar i LibSearchAllmän /
Tidskriftsartiklar
Wordfinder UnlimitedAllmän /
Uppslagsverk och ordböcker
WorldCatAllmän /
Bibliotekskatalog
WorldCat for Library StaffAllmän /
Bibliotekskatalog
Worldwide Political Science AbstractsSökbar i LibSearchStatsvetenskap /
Tidskriftsartiklar
Världens länderGeografi /
Uppslagsverk och ordböcker
Senast uppdaterad av Robert Faling
Please wait... loading